modelformulier

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Schiphorst-Sanitair
Kervelstraat 1

7322PT Apeldoorn
Info@schiphorst-sanitair.com
Telefoon:06-4101235

 

 

— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen/levering herroep:

 

Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                  

Ordernummer :

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Naam consument:

Adres consument :

 

 

 

IBAN Rekeningnummer:

Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

Bij retournering zal 25 % van het aankoopbedrag van het product/de producten incl. btw in rekening worden gebracht.