Privacywet

 

Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) voor het gebruik van deze website aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier Schiphorst-Sanitair persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast.

 

Website

Deze website, www.schiphorst-sanitair.com  (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van schiphorst-sanitair gevestigd aan de Kerverstraat 1, 7322PT Apeldoorn in Nederland. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze Website. schiphorst-sanitair respecteert de privacy van een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Welke informatie verzamelt schiphorst-sanitair?
Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum

 

Schiphorst-Sanitair verzamelt en verwerkt naast persoonsgegevens ook gegevens over het gebruik en feedback op deze Website, dit zorgt ervoor dat Schiphorst-sanitair deze Website verder kan ontwikkelen en verbeteren.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens

De werknemers van Schiphorst-Sanitair en de door Schiphorst-Sanitair ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van Schiphorst-Sanitair en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling.

 

Beveiliging van gegevens

Schiphorst-Sanitair gebruikt technieken om de persoonsgegevens van iedere Gebruiker te beschermen, zoals een veilige server en een SSL verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze Website, kan toegang worden verkregen tot websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en niet door deze Privacyverklaring.

 

 

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend.

 

Privacyverklaring

Door het gebruik van deze Website, wordt toestemming verleend en akkoord gegaan met het verstrekken en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving behoudt Schiphorst-sanitair zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar: